• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.05.2014

Brojna klizišta na novošeherskom i bradićkom kraju

Zbog klizišta, ovi ljudi se nemaju više gdje vratiti


Na novošeherskom i bradićkom kraju pojavila su se i brojna klizišta. Uz već ranije probleme s poplavama, maglajska naselja imaju dodatne problema s klizištima koja u znatnoj mjeri otežavaju ionako složenu situaciju u ovoj općini. Samo u Galovcu, Strupinoj i Mladoševici, kod N. Šehera, registrirano je preko 50 aktivnih klizišta koja su ugrozila veći broj obiteljskih kuća, gospodarskih zgrada, putne, vodovodne, elektro i telefonske infrastrukture. Brojne obitelji su ostale bez svojih domova i imovine, a neki dijelovi naselja su i danas još potpuno odsječeni od svijeta.Manjak radnih strojeva, goriva, nasipnog i građevinskog materijala dodatno otežavaju sanaciju putne infrastrukture i poduzimanje preventivnih mjera na sprečavanju daljnjih urušavanja kuća. Od radnih strojeva, ovim mještanima su najnužniji rovokopači, buldožeri i kamioni za vožnju nasipnog i drenažnog materijala.
Stoga, stanovnici općine Maglaj, a osobito novošeherskog i bradićkog kraja, apeliraju na sve domaće i inozemne donatore, Oružane snage BiH, sve razine vlasti u BiH na žurnu pomoć u sanaciji spomenutih šteta. Samo na ovom dijelu općine Maglaj do sada je iselilo ili ugroženo preko 30 kuća, a o milijunskim procjenama šteta je još rano i govoriti.
Mještani iz ovog dijela općine Maglaj, vjerujući u svoju čestitost te razboritost i humanost dobrih ljudi, s optimizmom gaje nadu da će se i ove štete ipak nadoknaditi i da neće biti zaboravljeni.

Koordinacijom kriznih stožera novošeherskog kraja i općine Maglaj poduzete su brojne aktivnosti na preventivi i djelomičnoj sanaciji novonastalih šteta. Ipak, zbog manjka novca u proračunu Općine Maglaj i nedostatku adekvatnih građevinskih radnih strojeva, daljnji nastavak radova je vrlo upitan.
Vrijedno je spomenuti i činjenicu da je općina Maglaj i u nedavnom ratu, u cijeloj BiH, bila treća općina po ratnoj razrušenosti. Na žalost, za vrlo kratko vrijeme nas je zadesila slična sudbina jer je Maglaj, u ovim poplavama, zasigurno najugroženija općina u BiH.

Marinko Kelavić