• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.04.2014

ILDP - Sastanak načelnika

03.aprila 2014. godine u Sarajevu je održan Sastanak načelnika, općina i gradova uključenih u ILDP projekat. Pored predstavljanja postignutih rezultata ILDP – Projekta integriranog lokalnog razvoja upriličena je i ceremonija dodjele certifikata jedinicama lokalne samouprave, za uspješno uveden sistem implementacije i operacionalizacije strategije razvoja.
Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić je u ime Općine Maglaj primio certifikat za uspješno proveden participatorni proces ILDP-a i aktivno učestvovao u radu sastanka te kroz obraćanje prisutnima prenio dio pozitivnih iskustava ali i poteškoća i prepreka sa kojima se susrela Općina Maglaj u ovom procesu.
Dogovorene su takođe naredne aktivnosti za nastavak izgradnje sistema, provedbe strateških dokumenata, praćenju i tehnička podrška od strane Tima UNDP-a.