• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.04.2014

Na Jahorini održana radionica na temu: Marketing i promocija poslovnih zona s ciljem privlačenja budućih investitora

Dana 26. i 27. marta/ožujka 2014. godine na Jahorini je održana Radionica na temu: Marketing i promocija poslovnih zona s ciljem privlačenja budućih investitora.

Projekat zajednički podržavaju: EUSESBI (Podrška EU za upostavljanje i jačanje poslovne infrastrukture za podršku razvoja poslovanja u cilju unapređenja konkurentnosti MSP) i FIRMA – Consortium BiH (USAID - SIDA)Radionici je prisustvovao Općinski načelnik Mehmed Mustabašić, a obrađena su četiri modula.

Modul 1

Privlačenje domaćih I stranih investicija na lokalnoj razini

Modul 2

Razvijanje investicijskog projekta, generisanje interesa investitora

Modul 3

Razvoj Marketinške strategije i Akcionog plana

Modul 4

Strategija za pristupanje donatorima

Na kraju radionice urađeni su završne napomene, zaključci te je izvršena evaluacija.