• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.12.2013

Sastanak sa poslovnim sektorom

U četvrtak, 26.12.2013. godine Općinski načelnik sa saradnicima održao sastanak sa lokalnim privrednicima.
Općinski načelnik je informisao prisutne privrednike o trenutnom stanju na području općine Maglaj, aktivnostima općinske administracije i budućim mjerama i planovima rada za naredni period.

Drugi dio sastanka je protekao kao radni, gdje je dat osvrt na prethodni sastanak sa privrednicima nakon čega su uslijedile diskusije o aktuelnoj situaciji, ambijentu za privređivanje, prijedlozima mogućih poboljšanja na lokalnom nivou i dr.
Sastanak je moderirao g-din Zdravko Miovčić, konsultant UNDP-a.
Nažalost, mora se istaknuti slab odziv privrednika koji i pored blagovremenog poziva nisu iskoristili priliku da doprinesu zajedničkim nastojanjima za kontinuirano poboljšanje ambijenta za privređivanje.