• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.12.2013

Sastanak sa privrednicima - poziv

U povodu završetka kalendarske godine i nastupajuće 2014. godine općinski načelnik organizuje sastanak sa predstavnicima poslovnog sektora.

Sastanak će se održati:

u četvrtak, 26.12.2013. godine u 10:00 sati, u
u sali Općinskog vijeća - zgrada Doma kulture.

U prvom dijelu sastanka predviđeno je obraćanje Načelnika i informiranje učesnika o trenutnom stanju na području općine Maglaj, aktivnostima općinske administracije i budućim mjerama i planovima rada za naredni period.
Drugi dio sastanka je predviđen kao radni, gdje će se dati osvrt na prethodni sastanak sa privrednicima i otvoriti diskusija o aktuelnoj situaciji, ambijentu za privređivanje, prijedlozima mogućih poboljšanja na lokalnom nivou i dr.
Sastanak će moderirati g-din Zdravko Miovčić, konsultant UNDP-a.

Pozivaju se privrednici da u okviru svojih mogućnosti i želja, sudjeluju u radu i daju svoj doprinos!