• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.03.2024

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2024. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2024. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Detaljna uputstva možete pronaći OVDJE.

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2024. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

 

Javni poziv ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 12.04.2024. godine.

Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće biti uzete u razmatranje.

Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objavit će Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora u roku ne dužem od osam (8) dana od dana objave obavijesti na internet stranici Fonda.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je do osam (8) dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti telefonskim putem na broj: 033/717-740