• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.06.2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture

 

Ministarstvo za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web stranici Kantona, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 03.07.2023. godine.

Zahtjev se mora dostaviti u zatvorenoj koverti.

Zatvorene koverte dostavljaju se osobno na Protokol Zeničko-dobojskog kantona ili putem pošte na sljedeću adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON,

Ministarstvo za privredu, KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU POTICAJA KOD REALIZACIJE PROJEKATA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE, Kučukovići br. 2, 72 000 Zenica, S naznakom: “NE OTVARATI”.

 

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail), neće biti uzete u razmatranje.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.