• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.10.2013

Javni konkurs-grant sredstva za 2013. godinu

Javni konkurs-grant sredstva za 2013. godinu

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera - grant.

Predmet Javnog natjecaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera - grant, utvrđenih u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za 13 projekata:
1. Izgradnja poduzetničkih zona
2. Poticaji inovatorima-pojedincima
3. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate
4. Poticaj udruženjima i komorama
5. Poticaj obrazovnim institucijama
6. Poticaj projektima koje finansira EU i drugi inostrani donatori
7. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
8. Poticaji tradicionalnim i starim zanatima
9. Poticaj poduzetništvu žena
10. Poticaj poduzetništvu mladih
11. Subvencionisanje kamata na poduzetničke kredite
12. Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede
13. Sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava
Izbor korisnika nepovratnih (grant) sredstava vršit će komisija koja će imati zadatak da u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede, i na temelju propisanih kriterija i ovog konkursa izvrši rangiranje korisnika grant sredstava.

Rok za dostavu je do 13.11.2013. godine.

Detaljna uputstva i potrebna dokumentacija za sudjelovanje na Javnom konkursu mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba) pod izbornikom NATJECAJI (POTICAJI 2013) ili direktno u Službi za privredu, budžet, finansije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj ( kontakt telefon 609 583 ).