• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.04.2023

Sutra 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Dvadeset šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana sutra, 26.04.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 09:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži jedanaest tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Periodični finansijski izvještaji Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2023. godine, Registar budžetskih korisnika, Prijedlog Odluke o javnim priznanjima općine Maglaj, Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Bašić (Ibrahim) Esadu iz Misurića, općina Maglaj, radi oblikovanja građevinskih parcela, Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, po zahtjevu Stenaklić Hane, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, po inicijativi Općine Maglaj, te Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Bijela Ploča“, po zahtjevu Ćatić Husejina.

Također, predviđeno je razmatranje: Prijedlog Odluke o objavljivanja Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Plana i programa održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu, te Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Plana i programa održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu.