• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.09.2013

Aktuelni konkursi za stipendije

Javni konkurs za dodjelu stipendija BH Telecoma

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu 40 stipendija redovnim studentima na visokoškolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2013/2014.

Kompanija BH Telecom objavila je javni konkurs za dodjelu 40 stipendija redovnim studentima na visokoškolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2013/2014. godinu. Konkurs je objavljen u skladu sa iskazanim potrebama organizacionih cjelina BH Telecoma, odnosno regionalnih direkcija iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća, Travnika, Mostara, Goražda, Banja Luke i Brčkog i odnosi se na stipendiranje studenata druge godine prvog ciklusa studija.

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku utvrđenom odredbama Uputstva o stipendiranju studenata, a izabranim stipendistima će biti osigurane stipendije u iznosu od 200 KM mjesečno do okončanja drugog ciklusa studija.

Konkurs ostaje otvoren do 10. oktobra, a više informacija o uslovima prijave, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave na konkurs možete pogledati na stranici www.bhtelecom.ba

www.ogbih.com.ba


Konkurs Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku 2013/14. godinu.

Na osnovu člana 29. Statuta Upravni odbor Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija djeci i mladim koja su u ratu u BiH 1992.-1995. godina izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentiranoj, i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe u školskoj 2013./2014. godini.

Uvjetii za prijavljivanje kandidata na konkurs:

da su državljani Bosne i Hercegovine
da imaju mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
da redovno pohađaju srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
da za školovanje/studij ne primaju stipendiju ili drugu novčanu podršku
da ne obnavljaju razred ili godinu.
Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u kojima se nastava odvija u školskoj godini.

Sredstva za stipendiranje korisnika Udruženje “Obrazovanje gradi BiH” pravovremeno osigurava iz donacija i po osnovu druge zakonom dozvoljene djelatnosti za jednu školsku godinu. Izvršni direktor Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” donosi plan stipendiranja za svaku školsku godinu, a u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeće dokumente:

Uvjerenje o upisu u školu/fakultetu u 2013./2014. godini (original)
Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:
za studente prve godine studija – svjedočanstvo o završenom razredu (ovjerena kopija)
za studente od druge godine – uvjerenje o ocjenama iz prethodne godine studija
Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)
Kućna lista (ovjerena u općini/opštini)
Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu (ovjerena u općini/opštini)
Za zaposlenog roditelja/staratelja platnu listu ili potvrdu od poslodavca o primanjima
Za nezaposlenog roditelja/staratelja potvrdu od Zavoda za zapošljavanje
Za roditelja/staratelja penzionera ček od posljednje starosne, invalidske, ili porodične penzije (ovjerena kopija)
Uvjerenje o pogibiji/smrti jednog ili oba roditelja u periodu 1992.-1995. (ovjerena kopija)
Dokaz o invalidnosti kandidata koji su invalidnost stekli u periodu 1992.-1995.
Dokaz o neriješenom stambenom pitanju
Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura
Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze (preporuka predmetnog nastavnika)
Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima uz preporuku sportskih saveza BiH.

Konkurs, nakon objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje“, ostaje otvoren do 25.09.2013. godine.

Izbor kandidata vršiti će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci i mladim koja su u ratu u BiH 1992.-1995. izgubili jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentiranoj, i djeci i mladim u stanju socijalne potrebe do 15.10.2013. godine.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom “Prijava na konkurs” i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

Cjeloviti tekst konkursa i prijavni obrazac na:

http://studomat.ba/stipendije/15067/

www.ogbih.com.ba