• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.10.2022

Izvještaj o implementaciji "Strategije razvoja općine Maglaj 2021 - 2027. godine" - Izvještaj o razvoju za 2021. godinu

 

Jedna od predloženih tačaka dnevnog reda 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj je i Izvještaj o implementaciji "Strategije razvoja općine Maglaj 2021 - 2027. godine" - Izvještaj o razvoju za 2021. godinu.

Za realizaciju projekata-mjera iz Strategije razvoja u 2021.godini ukupno je realizovano 3.906.959,00 KM. Iz sredstava budžeta Općine Maglaj implementirani su projekti u iznosu od 1.472.869,00 KM. Drugi izvori finansiranja su sredstva viših nivoa vlasti ( Zeničko-dobojski kanton, FBIH i dr.) u iznosu od 2.042.866,00 KM, te ostali izvori koji obuhvataju grantove i doznake, sredstva ostalih donatora, međunarodnih organizacija, mjesnih zajednica i građana u iznosi od 391.224,00 KM.

Implementacija mjera Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godina, Plana kapitalnih investicija 2021-2023.godine i druge realizirane aktivnosti rezultirale su unapređenjem kroz provedbu projekata i mjera. U Izvještaju se navodi sljedeće:

„Realizirane su sljedeće aktivnosti: Izgrađeno, sanirano i rekonstruisano 1760 m lokalnih puteva, izgrađen jedan most, izgrađeni objekti mliječne i zelene pijace, rekonstruisan dio gradske i prigradske jezgre, realizovan projekat energijski efikasne javne rasvjete, realizovana podrška poljoprivredne proizvodnje od 1.146.647,00 KM, povećan broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za 69 novih, povećan broj novih radnji/obrta za dva nova, povećan broj privrednih društava za 22 nova, registrovano 10 novih Start up privrednih subjekata, smanjen broj nezaposlenih osoba za 252 u odnosu na 2020. godinu na području općine Maglaj, povećan broj zaposlenih za 123 novih,  sanirano jedno klizište.“

U Izvještaju se navodi da su nastavljene aktivnosti na izgradnji zaštitnih objekata i zaštite od poplava, izgradnji objekata vodosnabdjevanja, kao i izgradnja objekata odvodnje i kanalizacije.

Pored navedenih projekata, Izvještaj o implementaciji "Strategije razvoja općine Maglaj 2021 - 2027. godine" - Izvještaj o razvoju za 2021. godinu pokazuje da su vođene i sljedeće aktivnosti: priprema aplikacije Centralnog grijanja – Češka razvojna agencija, koordinacija i komunikacija sa dijasporom, vođenje procesa BFC procesa, koordinacija aktivnosti projekta Dijaspora za razvoj, aktivnosti u okviru projekta PRO Budućnost USAID, podrška i razvoj privrede i poduzetništva, podrška radu Privrednog savjeta, koordinacija i vođenje aktivnosti sa ambasadama i razvojnim agencijama (TIKA, ČRA, SDC i dr.), koordinacija projekta – „Odgovornim poslovanjem podržimo okolišno održivi razvoj općine Maglaj“ - Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo COOR− vođenje aktivnosti projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu niskokarbonskog urbanog razvoja“, aktivnosti na pripremi koncepta razvoja poslovnih zona i apliciranje za tekuće poticaje, aktivnosti na ostalim infrastrukturnim, socijalnim i dr. projektima, posjete ministarstvima, općinama i kompanijama, planovi i tekuće aktivnosti u procesu prevencije i djelovanja u situacijama rizika i prirodnih nesreća, kao i učešće u pripremi i izradi starteških planova i dokumenata.