• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.08.2013

Javna rasprava

Skupština Ze-do kantona na svojoj sjednici održanoj dana 31.7.2013. godine prihvatila je Nacrt Zakona o policijskim službenicima Ze-do kantona.
Javna rasprava po Nacrtu ovog Zakona na području općine Maglaj održat će se 20.8.2013. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 10,00 sati.
Tekst Zakona za sve zainteresovane je dostupan na web stranici www.zdk.ba ili www.mupzdk.gov.ba, a može se preuzeti u šalter sali Općine Maglaj.
Pozivaju se svi zainteresovani da se odazovu javnoj raspravi I iznesu svoje prijedloge, sugestije I mišljenja na usvojeni Nacrt Zakona.

Tekst Nacarta zakona možete preuzeti ovdje: Download