• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.07.2013

Javna rasprava o nacrtu Zakona o pravobranilaštvu

Dana 16. 07. 2013. godine (utorak) u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 10,00 sati održat će se javna rasprava o Nacrtu Zakona o pravobranilaštvu, koju provodi Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona.

Cilj javne rasprave je da se o propisanim rješenjima u tekstu Nacrta Zakona o pravobranilaštvu upoznaju predstavnici općina, političkih stranaka, udruženja građana i svih zainteresovanih subjekata u općinama Zeničko – dobojskog kantona. Osim toga očekuje se da javna rasprava doprinese poboljšanju teksta Nacrta Zakona, koji će Vlada Zeničko – dobojskog kantona , kao predlagač Nacrta Zakona putem Ministarstva za pravosuđe i upravu kao obrađivača teksta dostaviti Skupštini Zeničko –dobojskog kantona na razmatranje i usvajanje.
Pozivamo sve zainteresovane da se odazovu javnoj raspravi i iznesu svoje sugestije na Nacrt ovog Zakona.
Tekst Nacrta Zakona možete naći na web stranici Zeničko –dobojskog kantona www.zdk.ba, a uvid se takođe može izvršiti u prostorijama Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko –dobojskog kantona (Kučukovići 2,1.sprat.

Tekst Nacrta Zakona o pravobranilaštvu možete preuzeti ovdje >> Download

Zaključak Skupštine ZDK možete preuzeti ovdje >> Download