• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.05.2013

Obilježeno 100 godina rada i djelovanja MDD „Merhamet“ BiH

U organizaciji Doma kulture „Edhem Mulabdić“ i MDD „Merhamet“ u Maglaju je održan Sajam tradicionalnih jela i rukotvorina, na kojem je učestvovalo 30-tak udruženja iz Zeničko – dobojskog, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona.
Bila je to prilika za prezentaciju bogate ponude naroda ovih krajeva, od bogate gastronomske ponude, ljeko bilja do ćilima, serdžada i peškuna…U povodu 100 godina rada i djelovanja MDD „Merhamet“ BiH održana je i svečana akademija.


„Potreba za djelovanjem „Merhameta“ je i danas itekako potrebna.
Mi danas živimo u svijetu masovne bijede, neimaštine i svih drugih mogućih nedaća, a sve se to događa uprkos vidnom naučnom, tehnološkom i ekonomskom napretku koje čovječanstvo danas doživljava unatoč širenju ideologije o tome da su svi ljudi jednaki i da imaju neosporiva ljudska prava, koja su im različitim deklaracijama i poveljama obećana.U svijetu danas, prema statističkim podacima UN-a živi negdje oko sedam milijardi ljudskih bića, a istraživači koji izučavaju stanje ljudske populacije smatraju da je više od 50 posto onih koji su siromašni, rekao je Hajrudin Šahić.
Atif Spahić, direktor Regionalnog odbora MDD „Merhamet“ zahvalio je svima koji su u proteklom periodu pomagali rad javne kuhinje u Maglaju i realizaciju svih drugih projekata ovog Društva.„Koliko god zadaća Merhameta bila teška i bremenita, a u ovakvom i ovom vremenu ona to jeste, toliko misija Merhameta biva plemenitijom, jačom i bližom običnim ljudima, ali i onima koji su doprinijeli da Merhamet nadživi sve zabrane i opstane toliko dugo“, rekao je načelnik Mustabašić, koji je bio predsjednik lokalnog društva 1997.godine.
Na svečanoj akademiji su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Predsjedniku MDD „Merhamet“ BiH Hajrudinu Šahiću, Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica, Vladi Ze-Do kantona, općinama Maglaj i Zavidovići, Gazi-Husrev begovoj medresi Sarajevo za dugogodušnju podršku radu Javne kuhinje u Maglaju, općini Tutin, MZ Kozarac, RTV Maglaj i bratkoj općini Ćubuk iz Turske. Internacionalna plaketa dodjeljena je humanitarnoj organizaciji Malteser
U programu su učestvovali Jelana Pavlić, članovi hora Revda i turski muzičar Arif Demir.