• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.07.2020

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o sprovođenju socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom na općini Maglaj

 

Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-04-1-71-11/20 od 16.03.2020. godine usvojen je Nacrt Odluke o sprovođenju socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom na općini Maglaj. Na osnovu usvojenog Zaključka, 15.07.2020. godine sa početkom u 16,00 sati u kino sali JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" održat će se Javna rasprava po navedenom Nacrtu.

Pozivaju se sva pravna i fizička lica općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi kako bi se mogla donijeti što kvalitetnija Odluka o sprovođenju socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom na općini Maglaj.

Nacrt Odluke možete preuzeti OVDJE a svoje prijedloge, sugestije i mišljenja možete dostaviti i putem e-maila eldina.mehinagic@maglaj.ba ili csrmaglaj@bih.net.ba.