• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.06.2020

Obavještenje o provođenju projekta "Podrška statitstičkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak"

 

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se u periodu od 01.07.2020. godine u trajanju od 22 dana ( uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta "Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak", a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i hercegovine ( Službeni glasnik BIH 26/04 i 42/04 ) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH ( "Službene novine Federacije BIH" br. 63/03 i 9/09 ) na teritoriji općine Maglaj provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Napominju da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.