• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.01.2013

Radovi na Kuršumlija džamiji teku planiranom dinamikom

U oktobru prošle godine upriličena je svečanost povodom početka restauratorsko-konzervatorskih radova na Kalavun Jusuf-pašinoj džamiji u Maglaju poznatijoj kao Kuršumlija. Nacionalni spomenik kulture nultnoga značaja, tokom rata je dijelio sudbinu svojih ljudi i građevina i pretrpio je velika oštećenja. Nakon švedske SIDE, federalne i kantonalne Vlade te općine Maglaj, u obnovu maglajskog bisera uključila se i Turska uprava za međunarodnu saradnju i razvoj – TIKA, koja je odobrila milion KM, kako bi džamiji Kuršumliji bio vraćen stari sjaj i ljepota. ● Radovi na jednoj od najljepših džamija u Bosni i Hercegovini teku planiranom dinamikom, što nam je potvrdila i direktorica Zavoda za zaštitu spomenika FBIH Lidija Mićić.
“Na Jusuf-pašinoj džamiji je do sada, a prema dogovorenoj dinamici urađeno sljedeće: izvedena je drenaža oko objekta koja je uklonila vlagu od temelja i zidova džamije, pripremljena je podloga za popločavanje harema i prilaza džamiji, skinuta je oštećena kruna na haremskom zidu i u fazi je priprema novog kamenog završetka. Takođe, završene su trenzeme na svim džamijskim prozorima i izvršeni pripremni radovi na oslikavanju zidova džamije - skinuti slojevi do prvog sloja (prema istražnom elaboratu) čiji su fragmenti konzervirani. Radovi koji preostaju su vezani za slikarske dekoracije, utezanje postojećeg limenog pokrova od olovnog lima, mjestimična i zamjena, po kome je džamija i dobila ime, Kuršumlija, rekonstrukcija podnog grijanja te izgradnja šadrvana, čija je projektna dokumentacija u pripremi i ista će morati proći upravni postupak dobivanja saglasnosti i građevinske dozvole za izgradnju istog”.
“Završetak radova se prema ugovoru planira za 2014. godinu, iako se može očekivati produženje radovia radi dodatnih zahtjeva kao i nepredviđenih aktivnosti”, rekla je direktorica Zavoda za zaštitu spomenika Lidija Mićić, prenosi list MIN.