• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.04.2020

KJD MAGLAJ: Obavještenje

 

Molimo korisnike da u kontejnere i posude za odlaganje komunalnog otpada ne odlažu dijelove namještaja, bijelu tehniku, šljunak, pepeo, pijesak, kamenje, elektronski otpad, odnosno otpad koji po svojim kvalifikacijama ne spada u komunalni otpad.

U posljednje vrijeme zabilježena je znatno veća količina odloženog otpada nego ranije (sada se u kontejnere i kante, kao i pored istih, najčešće odlažu veće količine podrumskog, dvorišnog i tavanskog smeća, koje se godinama nagomilavalo).

Neophodno je da korisnici, u slučaju kada su kontejneri ili posude za odlaganje otpada puni, svoj otpad prije odlaganja pored istih, prvobitno zapakuju u vreće, a da ne stvaraju nečistoće nepropisnim odlaganjem.

U ranijem obavještenju sugerisali smo da, pored toga što je odlaganje gore navedenih vrsta otpada u kontejnere i kante suprotno odredbama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu, isto može uzrokovati oštećenja na vozilu za prikupljanje otpada.

Takva situacija desila se i jučer, kada je pri pražnjenju kontejnera, kamenje iz kontejnera blokiralo rad mehanizma za presanje smeća. Ovo se dešava gotovo svakodnevno, te uzrokuje smetnje prilikom pružanja usluga iz naše nadležnosti.

Molimo korisnike da postupaju savjesno, te da svojim ponašanjem ne doprinose ugrožavanju životne sredine!