• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.04.2020

KJD MAGLAJ: Servisne informacije

 

Usluga vodosnabdijevanja pruža se u kontinuitetu, bez planiranih prekida.

Molimo korisnike da ukoliko opaze neuobičajene promjene u isporuci vode, kao što su smanjena količina, pad pritiska i slično, da odmah obavijeste KJD d.o.o. Maglaj na broj 032-603-523 ili putem poruke na zvaničnoj facebook stranici, a kako bi naši uposlenici mogli blagovremeno otkloniti nedostatke.

Molimo korisnike da racionalno i namjenski troše pitku vodu.

Odvoz komunalnog otpada vrši se prema redovnom rasporedu.

Prije odlaganja u kante ili kontejnere, komunalni otpad potrebno je upakovati u plastične vrećice.

Molimo sve korisnike da pepeo i ložioničku šljaku odlažu isključivo na betonirane podeste koji su predviđeni za odlaganje navedene vrste otpada.

O svim promjenama u radu KJD d.o.o. Maglaj, korisnici će biti blagovremeno obavješteni.