• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.04.2020

Pregled servisnih informacija

 

-U samoizolaciji trenutno 162 lica, što je za 35 lica manje nego jučer.

-U samoizolaciji je novih 6 lica.

-Do sada je za 712 lica istekao period samoizolacije.

-Nema registrovanih slučajeva oboljelih od koronavirusa na području općine Maglaj.

-Timovi za kontrolu provedbe mjera samoizolacije Policijske stanice Maglaj redovno obilaze lica u samoizolaciji.

-Nema zabilježenih slučajeva nepoštivanja mjera samoizolacije.

-Nema zabilježenih slučajeva nepoštivanja zabrane kretanja.

-Nema zabilježenih ekscesnih situacija.

-KJD Maglaj nastavlja sa provođenjem preventivnih higijenskih mjera, vršila se dezinfekcija kontejnera i ulica.

-Odvoz komunalnog otpada vršio se prema redovnom rasporedu.

-Usluga vodosnabdijevanja pruža se u kontinuitetu. Apeluje se građanima da racionalno i namjenski troše pitku vodu.

-Volonteri Crvenog križa Maglaj dijelili zaštitne maske i imali 14 akcija dostave lijekova i namirnica starim i iznemoglim licima.