• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.03.2020

NAREDBA Općinskog štaba civilne zaštite

 

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara  od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine i Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-53/20 od 25.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite donosi

 

N A R E D B U

 

1.Iz tačke 2. Naredbe Općinskog štaba civilne zaštite od 22.03.2020.godine, od zabrane kretanja građana na području općine Maglaj u periodu od 18,00 do 5,00 sati izuzimaju se i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

2.Izuzetak iz tačke 1. ove Naredbe odnosi se na domaće i strane državljane vozače teretnih vozila koji su dužni posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije.

 

 

 

Naredba stupa na snagu danom donošenja.Download