• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.12.2012

XIV sjednica Komisije za izradu strategije razvoja općine Maglaj 2012-2018 godine

U petak , 07. decembra 2012. godine održana XIV - sjednici Komisije za izradu „Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2018. godine sa slijedeći dnevnim redom:

1. Razmatranje primjedbi, prijedloga i sugestija nakon obavljene Javne rasprave o nacrtu dokumenta Strategija razvoja Općine Maglaj 2012-2018. godina.
2. Utvrđivanje konačne verzije dokumenta Strategija razvoja Općine Maglaj 2012-2018. godina.
3. Utvrđivanje plana aktivnosti daljeg procesa usvajanja dokumenta
4. Razno

Komisija je razmotrila sve prikupljene prijedloge i primjedbe na Nacrt dokumenta te utvrdila konačnu verziju dokumenta koja će biti upućena Općinskom vijeću Maglaj na usvajanje.