• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.03.2020

OBAVJEŠTENJE IZ ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZDK

 

Na osnovu Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH broj:408/2020. godine od 16.03.2020. godine i Zaključka Vlade ZDK broj: 02-40-4562/20 od 21.03.2020. godine obavještavaju se osigurana lica s područja Zeničko-dobojskog kantona da je od utorka 24.03.2020. godine rad sa strankama u svim poslovnicama i službama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona od 09.00 do 13.00 sati uz poštivanje preporučenih mjera.

Produžava se rok za kupovinu markica- premije do 30.04.2020. godine.

Do prestanka vanredne situacije izazvane epidemijom obustavlja se:

-upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje (svi pacijenti koji su se zatekli u banjama, završit će započetu rehabilitaciju, dok novih upućivanja neće biti).

-izdavanje dvojezičnih obrazaca i potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu.

-ovjera knjižica.

Potrebno je da se komunikacija s Zavodom vrši putem telefona, elektronskim putem (e-mail), da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije Zavoda.

Prilikom ulaska u sve službene prostorije Zavoda sva lica (osim radnika ) obavezno moraju popuniti izjavu. Licima koja ne popune izjavu neće biti dozvoljen ulaz u poslovnice i službe Zavoda.