• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.12.2012

Novi ljudi na čelu Udruženja civilnih žrtava rata općine Maglaj

Pomoćnik općinskog načelnika Jasmin Devedžić organizovao je sastanak sa prvim ljudima Udruženja civilnih žrtava rata općine Maglaj, izabranim na nedavno održanoj Skupštini udruženja. Senija Mujkanović, Jasminka Bašić, Miralem Malkić i Nurudin Mulić govorili su u utvrđenom Palnu i programu rada Udruženja za 2013.godinu. Istaknuto je kako, nažalost, ni 17 godina od prestanka rata, nema potpune evidencije o broju civilnih žrtava rata. S tim u vezi prva aktivbnost biće vezana upravo za evidenciju članstva.U planu je i izdavanje knjige koja govori o stradanju Maglajlija i Maglaja tokom rata kao i izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama rata kod objekta soliter. Na tom mjestu se 29. oktobra 1993.godine desio masakr nedužnih civila i djece,a ovaj datum se u Maglaju obilježava kao Dan civilnih žrtava rata općine Maglaj. Gospodin Devedžić je istakao spremnost općine Maglaj da pomogne u oživljavanju rada ovog Udruženja.