• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.12.2012

Počeli radovi na sanaciji Kapi kule

Općina Maglaj i firma DKM gradnja potpisali su Ugovor o sanaciji Kapi kule smještene na maglajskoj Gradini.
Ovaj projekat općina Maglaj je kandidovala Federalnom ministarstvu turizma i okoliša, zašto je odobreno 50 hiljada KM, a sredstva su izdvojena iz ukupnog iznosa koje je na ime turističkih naknada dobila Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona. Radovima će biti obuhvaćeno popunjavanje većih pukotina smjesom manjih komada kamena, zidanje urušenih kamenih zidova sa postojećim kamenim blokovima, unutrašnjem stepeništu te popločavanje poda kule, zamjena oštećenih dijelova pokrova, ugradnja rešetkastih vrata od kovanog željeza na ulazu u Kapi kulu u svrhu trajne zaštite gornjeg grada i sl. Maglajska gradina spada u bolje očuvane srednjovjekovne gradske utvrde, međutim, zbog zuba vremena i oštećenja na njoj su potrebni i još veći sanacioni radovi. Posljednji veći radovi na iskopavanju i rekonstrukciji  urađeni su 1963. godine