• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.05.2019

Vlada ZDK raspisala Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava za stipendiranje studenata iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu.

 

Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje

Kriterije za dodjelu stipendije možete preuzeti ovdje