• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.04.2019

FARMA II-NOVI GRANTOVI ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE: SEDAM PAKETA U JEDNOM POZIVU

 

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružaoce usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške, te na taj način doprinesu jačanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora.

USAID i Vlada Švedske stavili su putem FARMA II projekta organizacijama iz sektora poljoprivrede na raspolaganje dodatni grant fond u vrijednosti od 3 miliona US dolara, a vrijednost pojedinačne aplikacije predviđena je u rasponu od minimalno 2.000 dolara do maksimalno 50.000 dolara (protuvrijednost u KM).

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine sve detalje o ovom pozivu mogu naći u sljedećim dokumentima:

 

Ovaj Poziv obuhvata sedam paketa i podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti za podršku u okviru jednog paketa ili kombinovati više paketa, koji uključuju:

  • *Paket 1: Obuke i/ili savjetodavne usluge
  • *Paket 2: Kratka studijska putovanja u zemlji
  • *Paket 3: Međunarodna studijska putovanja (u regiji i šire)
  • *Paket 4: Posjete i učešće na međunarodnim sajmovima
  • *Paket 5: Posjete i učešće na domaćim sajmovima
  • *Paket 6: Poslovni susreti (B2B) i posjete privrednim subjektima u zemlji
  • *Paket 7: Promotivne i informativne kampanje Ilustrativne aktivnosti za svaki od paketa navedene su u tekstu poziva.

 

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u štampanoj formi u:

 Ured USAID/Sweden FARMA II projekta u Sarajevu, ne kasnije od 16:00 sati, na dan 19. aprila 2019. godine.