• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.03.2019

Obavještenje za poljoprivrednike

 

Obavještavamo poljoprivrednike koji nisu ažurirali podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, da su u skladu sa člankom 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Sl.novine FBiH“ broj: 42/08 od 09.07.2008) nositelji poljoprivrednih gazdinstava dužni do 31.03.2019. godine prijaviti promjene na gazdinstvu.

Svi klijenti koji se prvi put upisuju u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, a prijavljuju se za novčane podrške u 2019.godini, kao i klijenti koji žele uraditi promjenu organizacionog oblika trebaju to uraditi do 31.03.2019.godine, jer sve naknadno urađene promjene organizacionog oblika poljoprivrednog gazdinstva neće se uzimati u obzir za novčane podrške u ovoj godini.

Promjene poljoprivrednih kultura na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama na poljoprivrednom gazdinstvu mogu se prijaviti samo jednom u toku godine, i to do 31.03.2019. godine, kako ne bi došlo do zloupotrebe poljoprivrednih poticaja. Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nositelja gazdinstva, broja žiro-računa, sjedišta ili prebivališta, članova itd. klijenti su dužni prijaviti 30 dana od dana nastanka promjene bilo kada u toku godine.

Napominjemo, ukoliko se ne upišu promjene, odnosno ukoliko se ne ažuriraju podaci do 31.03.2019. godine u Registru, poljoprivredni proizvođači neće moći aplicirati za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju u 2019. godini.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u Službu za privredu financije/finansije i razvoj poduzetništva, Općine Maglaj, šalter sala Općine br.3 ili na broj tel. 032/465-835.