• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.10.2018

Javni poziv za dostavljanje prijedloga prioritetnih projekata mjesnih zajednica za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Maglaj za 2019.godinu

 

Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Sl.novine FBiH broj 49/06 i 51/09), člana 42.Statuta Općine Maglaj (Sl.novine Općine Maglaj broj 8/07,3/08 i 6/08) i Budžeta Općine Maglaj za 2019.godinu, Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za dostavljanje prijedloga prioritetnih projekata mjesnih zajednica za izradu

Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Maglaj za 2019.godinu

(cestovna, vodovodna i kanalizaciona  infrastruktura, javna rasvjeta, sanacija i održavanje objekata u vlasništvu MZ, sanacija divljih deponija, izrada projektne dokumentacije i dr.)

 

Prijavu prijedloga prioritetnih projekata za dodjelu sredstava  iz Budžeta Općine Maglaj za 2019.godinu trebaju podnijeti mjesne zajednice i to maximalno 5 prioritetnih projekata za svaku MZ, čija ukupna vrijednost ne smije preći iznos od 20.000,00 KM sa PDV.  

Svaka mjesna zajednica uz Javni poziv dobit će i Obrazac za dostavljanje prijedloga koji treba popunjen dostaviti u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj, kancelarija broj 42. U Obrascu je potrebno navesti osnovne podatke MZ koja podnosi prijedlog, naziv projekta, oblast na koju se projekat odnosi, koji problem se rješava realizacijom projekta, cilj projekta, učešće MZ u realizaciji projekta, plan aktivnosti, vrijeme realizacije, predračun potrebnih radova, eventualno postojanje urbanističke i građevinske dozvole ali i sve druge podatke koje MZ smatra da treba navesti.

Koordinacioni tim koji učestvuje u izradi Programa kapitalnih ulaganja za 2019.godinu razmotrit će pristigle prijave, bodovati ih, formirati rang listu prioritetnih projekata i razmatrati isključivo samo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Općine Maglaj.  

Rok za dostavu prijedloga prioritetnih projekata je najkasnije 05.11.2018.godine do 16:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariju broj 42. Općina Maglaj ili na broj telefona: 032/465-831, kontakt osoba: Jasmina Alić.

Obrazac možete preuzeti OVDJE.