• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.10.2018

Završeni radovi na izgradnji mostova u MZ Jablanica

 

Radovi na izgradnji mostova Barakovići i Begići u MZ Jablanica su završeni.  Most Barakovići je izgrađen u dužini od 19,45 metara, a širine 3,5 metara, dok je most Begići dužine 12,60 metara i širine 3,5 metara. Također, na oba mosta su urađeni prilazi, a kod mosta Begići asfaltiran je produžetak pristupnog puta cca 90 metara.

U MZ Bijela ploča završeni su radovi na izgradnji armirano-betonskog kanala sa lijeve strane puta Bijela ploča-Jablanica u dužini od cca 95 metara. Isto tako, završena je sanacija i kompletne odvodnje, te urađeni su propusti.

U MZ Bočinja urađen je  potporni zid na mjestu odrona u dužini od 33 metra.