• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.10.2018

U toku Javni poziv za proizvodnju maline i kupine i Javni poziv za proizvodnju krastavca-kornišona

 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Maglaj da je u toku Javni poziv za proizvodnju maline i kupine i Javni poziv za proizvodnju krastavca-kornišona.

 

PODRŠKA ZA PROIZVODNJU MALINE I KUPINE

 

Podršku za proizvodnju maline i kupine mogu ostvariti proizvođači maline i kupine čije se parcele nalaze na području Zeničko-dobojskog kantona i imaju zaključen ugovor sa otkupljivačem/prerađivačem na području FBIH. Podrška za proizvođače maline i kupine iznosi do 0,25 KM/kg u zavisnosti od broja podnošenih zahtjeva. Konačan iznos podrške po jednom kilogramu bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljene količine maline i kupine koja je predmet podrške.

Za ostvarivanje prava na podršku podnosilac zahtjeva Ministarstvu dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

*Zahtjev taksiran sa 3,00 KM kantonalne administrativne takse,

*Lista korištenja sa upisanim zasadom maline/kupine ( sa potpisom službenika koji je istu izdao ),

*Ugovor sa otkupljivačem/prerađivačem,

*Dokaz o predatoj količini, minimalno 500 kg plodova sa 1 dunuma zasada ( otpremnica ili paragon blok ili potvrda od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen ugovor ),

*Potvrda banke o otvorenom i aktivnom računu podnosioca zahtjeva ne starija od 60 dana.

 

Zahtjev sa dokumentacijom dostavlja se na Protokol Zeničko-dobojskog kantona, neposredno ili poštom do 15.10.2018. godine.

 

 

PODRŠKA ZA PROIZVODNJU KRASTAVCA-KORNIŠONA

Podršku za proizvodnju krastavca-kornišona mogu ostvariti poljoprivredni proizvošači koji imaju ugovorenu proizvodnju. Minimalna površina za koju se odobrava podrška je 1 dunum ( 0,1 ha ). Iznos podrške je 0,07 KM/kg predatog krastavca-kornišona. Minimalna količina krastavca-kornišona koja će se uzimati za obračun iznosi 3.000 kg /dunumu, a maksimalna 8.000 kg/dunumu.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku podnosilac zahtjeva Ministarstvu dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

*Zahtjev taksiran sa 3 KM kantonalne administrativne takse,

*Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske/gradske službe prema mjestu prebivališta ( fizička lica ),

*Ugovor sa otkupljivačem/prerađivačem,

*Dokaz o otkupljenim količinama krastavca-kornišona ( izdata od strane otkupljivača/prerađivača ),.

*Dokaz o otvorenom bankovnom računu podnosioca zahtjeva.

 

Zahtjev sa dokumentacijom dostavlja se na Protokol Zeničko-dobojskog kantona, neposredno ili poštom do 31.10.2018. godine.