• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.07.2018

Konačna lista studenata kojima je dodijeljena stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlade ZDK

Na oglasnoj ploči Općine Maglaj istaknuta je Konačna lista studenata kojima je dodijeljena stipendija od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Nezadovoljni aplikanti imaju pravo u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja Konačne liste uložiti žalbu drugostepenoj komisiji putem nadležne službe.

Konačnu listu studenata možete preuzeti ovdje.