• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2018

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu.

 

 1.Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu u roku određenom prema Uputstvu za svaki pojedinačni poticaj.

2.Podnosioci zahtjeva mogu biti fizička i pravna lica koja ispunjavaju opće i posebne uslove propisane Uputstvom.

3.Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju posebnih uslova podnose se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na propisanom obrascu objavljenom u Uputstvu.

4.Uputstvo je objavljeno na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona. Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju posebnih uslova dostavljaju se neposredno ili poštom na Protokol Zeničko-dobojskog kantona za Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kućukovići broj 2, 72 000, Zenica.

5.Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem mail-a: min.poljoprivreda@zdk.ba ili na telefon 032/460-750.

 

Javni poziv možete pogledati OVDJE.