• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.03.2018

Javna rasprava o Nacrtu Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji

Uz veliki broj poljoprivrednika, danas je u Sali Općinskog vijeća održana Javna rasprava Nacrta Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2018. godinu.

Cilj Javne rasprave o Nacrtu Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2018. godinu je da doprinese njegovom poboljšanju, kako bi Služba za privredu, finansije /financije i razvoj poduzetništva dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući Prijedlog Programa.

Tokom Javne rasprave prisutnima se pružila mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Programa, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Nacrt Programa je objavljen na web stranici www.maglaj.ba i dostupan je u Općini Maglaj kancelarija broj 40.