• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.03.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o određivanju prostora za javno okupljanje građana općine Maglaj

Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-217/18 od 30.01.2018. godine usvojen je Nacrt Odluke o određivanju prostora za javno okupljanje građana općine Maglaj, a koji je upućen na javnu raspravu.

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica i građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravo o Nacrtu Odluke o određivanju prostora za javno okupljanje građana općine Maglaj koja će se održati 13.03.2018. godine ( utorak ) u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj ( zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ).

 

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u Nacrt navedene Odluke na Info šalteru Općine Maglaj svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati kao i OVDJE.

 

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluke moći će se dostaviti sedam dana nakon održane Javne rasprave u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj.

 

Za sve dodatne informacije svi zainteresovani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija 42. ili na broj telefona 032/609-676.