• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.03.2018

Održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj

 

U prisustvu predstavnika Općine i privrednika, kao i članova Privrednog savjeta općine Maglaj održana je Javna rasprava o Nacrtu Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj. Prisutni su iznijeli svoje stavove i sugestije u vezi sa Nacrtom Odlukom, te predstavili određene prijedloge.

Uvid  u Nacrt  Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj  cijeni  1 m2 korisne stambene površine  na  području općine  Maglaj   može se  izvršiti na Info šalteru Općine Maglaj i u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine  Maglaj  kancelarija  broj 14 i 22,  svakog radnog dana od 7:30 do 16,00 sati, a možete pogledati i OVDJE.