• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.01.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o bezbjednosti/sigurnosti saobraćaja na putevima općine Maglaj

 

Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica i građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o bezbjednosti/sigurnosti saobraćaja na putevima općine Maglaj, koja će se održati 25.01.2018. godine ( četvrtak ) u sali Općinskog vijeća- zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ sa početkom u 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluke moći će se dostaviti sedam dana nakon održane Javne rasprave u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Maglaj.

Uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti na Info šalteru Općine Maglaj svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 sati ili OVDJE .

Za sve dodatne informacije, svi zainteresovani se mogu se obratiti u Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 42 ili na broj telefona 032/609-676.