• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.07.2017

SAOPĆENJE ZA PRIPADNIKE BRANILAČKE POPULACIJE

Obavještavamo pripadnike branilačke populacije sa područja općine Maglaj, a koji su aplicirali na Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu da je Lista kandidata za dodjelu istaknuta na oglasnoj ploči u zgradi Općine Maglaj dana 06.07.2017. godine. Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje Liste, koji mora biti obrazložen i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.

 

Zahtjev za preispitivanje preliminarne liste se podnosi Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti u roku od 8 dana, od dana isticanja liste.