• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.06.2017

Stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva i u općini Maglaj

U sali Općinskog vijeća održane su stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva u organizaciji Ministarstva za privredu, te u saradnji sa USAID SGIP projektom i Općinom Maglaj. Konsultacije su namjenjene predstavnicima svih javnih tijela.

Nakon kratkog predstavljanja novog zakonskog okvira o JPP, odvojeno je vrijeme za diskusiju, sugestije po konkretnim projektnim idejama samih učesnika. Oni koji su pripremili barem incijalni spisak projekata za koje smatraju da bi mogli biti implementirani modelom javnog-privatnog partnerstva dobili su povratnu informaciju od USAID/SGIP ekspertice za JPP i koncesije.