• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.06.2017

Nastavak 7. sjenice Općinskog vijeća Maglaj

U skladu sa članom 79. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13 - prečišćen tekst"),

SAZIVAM


nastavak 7. sjednice Općinskog vijeća Maglaj za dan 15.6.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u sali JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj.

U skladu sa članom 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13 - prečišćen tekst"), predlažem dnevni red usvojen na Kolegiju 05.06.2017. godine.

Predsjedavajuća OV
Svjetlana Zamboni


Dokument možete preuzeti ovdje >> Download