• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.04.2017

NAČELNIK NA SASTANKU U UREDU PREMIJERA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević, ministar privrede/gospodarstva, ministar prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoliša, Kantonalno pravobranilaštvo, prestavnici BBM Sarajevo i Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić danas će održati zajednički sastanak na temu statusa samoincijativnog zahtjeva BBM-a za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na lokalitetu Brezove Dane, općina Maglaj.

BBM Sarajevo pokrenuo je zajedničke aktivnosti sa britanskom i njemačkom ambasadom, na čijim tržištima izvode radove i ostvaruju odlične poslovne rezultate, a koji su veoma zainteresovani za realizaciju ovog projekta.