• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.12.2016

1. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 1. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 28.11.2016.godine,

SAZIVAM
1. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan utorak, 6.12.2016. godine u 13,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» MaglajVerifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2016. godine, - decembar 2016. godine Download

2. Informacija periodični finansijski izvještaj Budžeta / Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. do 30.09.2016.godine - decembar 2016.godina Download

3. a) Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2017.godinu - decembar 2016. godina Download

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2017.godinu - decembar 2016.godina Download

4. Nacrt Programa rada OV Maglaj za 2017.godinu - decembar 2016. godine Download

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisija Općinskog vijeća kao stalnih radnih tijela

a) Komisiju za statutarna pitanja, Poslovnik i propise;

b) Komisiju za zaštitu ljudskih prava, predstavke i
pritužbe građana;

c) Komisiju za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša

d) Komisiju za društvene odnose, odnose sa vjerskim zajednicama, boračko invalidska i socijalna pitanja;

e) Komisiju za pitanja mladih ravnopravnost polova;

f) Etička komisija časti;

g) Komisija za zaštitu kulturno historijskog i privrednog naslijeđa i turizam;

h) Komisija za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz historije Maglaja;

i) Komisija za dodjelu javnih priznanja

j) Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

k) Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

l) Drugostepena stručna komisija

6. Informacija o uklanjanju mliječnog dijela na zelenoj pijaci Download

7. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove:

- Prijedlog Odluke pristupanje izmjeni Regulacionog plana «Centar Maglaj – južni dio» - Herceg D.o.o. Maglaj - decembar 2016. godine Download

- Prijedlog Odluke usvajanje plana utroška sredstava ostvarenih po osnovu «naknada za korištenje državnih šuma» - decembar 2016. godine Download

- Prijedlog Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Halilović (Rifat) Jasminu radi oblikovanja građevinske parcele - decembar 2016.godine Download

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje objekata u prostoru prve i druge zaštitne zone izgrađenog sistema za vodosnabdijevanje – bušeni bunar EB 1 u MZ Kosova na prostoru regulacionog plana - decembar 2016. godine Download

- Prijedlog Odluke usvajanje izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj sjeverni dio" ( po zahtjevu Mašić Ševale i Derviša i Totaj Muslije) -decembar 2016. godine

- Prijedlog Odluke usvajanje izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj sjeverni dio" (po zahtjevu Mahmić Nurudina) decembar 2016.godine Download

Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni