• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.06.2016

Javni poziv za organizacije žrtava rata 2016.

Kroz projekt PRO-Budućnost, USAID, CRS i Fondacija Mozaik objavljuju poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za organizacije žrtava rata 2016. Poziv je namijenjen jačanju uloge organizacija žrtava rata u procesima pomirenja u PRO-Budućnost zajednicama.

Javni poziv za prijedloge projekata otvoren je od 30. juna/lipnja do 15. septembra/rujna 2016. godine. U 2016. godini ovaj mirovni fond ima na raspolaganju 30.000,00 KM.
Zainteresovane grupe mogu prijaviti projekte online putem PRO-Budućnost web portala.

Prije i u toku pisanja prijedloga projekta preporučujemo da pročitate Vodič u prilogu koji će vam pružiti detaljnije informacije o:
a) korištenju online portala,
b) kriterijima
c) načinu selekcije projekata i
d) resursima koje možete da koristite tokom pisanja projekta

Vodič za organizacije žrtava rata 2016: Download
Poziv za organizacije žrtava rata 2016: Download
Potvrda o doprinosu zajednice: Download
Prijava prijedloga projekta: Download