• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.02.2012

„Past for the Future“ – „Prošlost za budućnost“

Danas je u Maglaju upriličena ceremonija potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta „Prošlost za budućnost“ , kroz Program Europske unije za očuvanje i obnovu kulturne baštite u području sukoba u zemljama Zapadnog Balkana za 2010.godinu. Projekat implementira Razvojna ekonomska zajednica REZ Zenica, a partner i sufinansijer projekta je općina Maglaj.Ugovor su potpisali Amela Malićbegović, direktorica agencije REZ i općinski načelnik Mehmed Mustabašić.Delibegov han u Maglaju, uslijed zuba vremena i ratnih dešavanja, u potpunosti je oštećen, a njegovu obnovu je općina Maglaj kandidovala prema međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama. Projekat obnavljanja ovog vrijednog kulturno historijskog spomenika i dovođenje objekta u kontekst turisičke ponude, dobilo je zeleno svjetlo Europske unije, koja je poredstvom Razvojne ekonomske zajednice REZ Zenica odobrila sredstva od 299.450 eura, od kojih 90 posto sredstava obezbjeđuje Europski razvojni fond, a 10 posto općina Maglaj.
Cilj je da Delibegov han bude dijelom strategije dugoročnog razvoja i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva pomoću turizma temeljenog u potencijalima kulturne baštine. Pored obnavljanja Delibegovog hana planirana je i obuka lokalnog stanovništva u cilju pružanja kvalitetne usluge posjetiocima – najmanje 20 krajnjih korisnika treba da ponudi usluge noćenja sa doručkom sa 40-tak kreveta.
Realizacija projekta je počela 01.12.2011.godine a biće okončana 30.11.2013.godine.

Historija i duhovna kultura naroda koji su živjeli i žive na području regije Centralna BiH su osnova za razvoj historijskog i vjerskog turizma. Tome svjedoče brojni spomenici koji datiraju iz različitih historijskih epoha: Kraljevski grad Bobovac, nekropole stećaka, kamene kugle, tvrđave u Travniku, Vranduku, Maglaju i Tešnju, brojne crkve, džamije i samostani. Među njima i Delibegov han u Maglaju. Hanovi i karavan-saraji nicali su na svim putnim pravcima, pa tako je Maglaj dobio svoj, Delibegov han na lijevoj obali Bosne. Podignut je u drugoj polovini XIX vijeka i dugo je bio jedini objekat u maglajskom polju.
Općina Maglaj jedna je od tri partner općine REZ-a koja realizuje projekat Europske unije, a realizacija projekta doprinijeće i promociji turističkih kapaciteta općine Maglaj i šireg područja.