• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.08.2011

Obavještenje, opasnost od požara

Usljed visokih temperatura došlo je do izbijanja požara na lokalitetu Nekolja koji se za sada drži pod kontrolom sa ciljem da se ne proširi na okolno šumsko područje , a da ne bih došlo do izbijanja novih požara, na snazi je izričita ZABRANA loženja otvorenih vatri iz bilo kojih razloga i na bilo kojim prostorima .


Da ne bi došlo do neželjenih posljedica, skreće se pažnja građanstvu da ne lože vatre jer će organi zaštite od požara u akcijama prevencije vršiti nadzor i kontrolu a protiv lica koja se ne budu pridržavala gore pomenute zabrane bit će podnesene prijave nadležnim državnim organima.