• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.04.2015

Foto takmičenje na temu „Neispričane priče: Kako migracije učestvuju u ljudskom i ekonomskom razvoju“

Međunarodne katoličke komisije za migracije (ICMC) i Migracije i razvoj društvne mreže (MADE) objavili Javni poziv za foto takmičenje na temu „Neispričane priče: Kako migracije učestvuju u ljudskom i ekonomskom razvoju“.

Cilj takmičenja je da prikaže kako migracije doprinose ekonomskoj, društvenoj i ljudskoj dobrobiti njihovih zajednica i zemalja porijekla i donese na vidjelo neispričane priče o doprinosu migranata razvoju. Potencijalni učesnici se ohrabruju da dostave fotografije koje prikazuju ekonomski i ljudski aspekt doprinosa migracija razvoju, a takođe i vezu između ova dva aspekta.

Javni poziv je otvoren za sve zainteresirane (fizička lica starija od 18 godina i organizacije) bez ikakvih geografskih ograničenja. Učešće samih migranata se ohrabruje. Glavna nagrada je pozivnica za učešće na Danima civilnog društva u sklopu Globalnog foruma Migracija i razvoja, koji će se održati u Istanbulu 12-15. oktobra 2015. Troškovi putovanja i smještaja u Istanbulu će biti pokriveni.

Zainteresirani mogu poslati do tri crno-bijele ili kolor fotografije. Sve fotografije moraju biti dostavljene zajedno sa aplikacionom formom. Aplikaciona forma mora biti popunjena na engleskom, francuskom ili španskom jeziku i zajedno sa fotografijama dostavljena na slijedeću e-mail adresu europe@madenetwork.org najkasnije do 30. aprila 2015. godine u 18:00 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na slijedećem linku: http://madenetwork.org/made-photo-competition/.

Takođe, informacije se mogu dobiti i u Općini Maglaj, na broj telefeona 032 609 583.