• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.04.2015

PREDSTAVNICI ITALIJANSKE AMBASADE U POSJETI MAGLAJU

Općinu Maglaj ispred Ambasade Italije posjetili su g-din Marco Zecchinato Projekt menađer i g-đa Đana Sulejmanović Tehnički asistent, vezano za implementaciju Projekta pomoć ugroženima u katastrofalnim poplavama i klizištima od 15. maja 2014. godine. Općina Maglaj je u mjesecu oktobru 2014. godine kod Ambasade Italije u BiH aplicirala ovaj Projekat sa dvije linije podrške: Pomoć vlasnicama biznisa nastradalim u katastrofalnim poplavama i klizištima i Pomoć nastradalim u poljoprivredi. Ukupna vrijednost apliciranog Projekta je 98.956 EUR, od čega 45.456 EUR namjenjeno za pomoć ženama vlasnicama biznisa a 53.500 EUR pomoć u poljoprivredi. Projektna aplikacija je odobrena od strane Vlade Italije i bit će implementirana u narednom periodu putem Ambasade Italije u BiH i Općine Maglaj. U narednom periodu Projektni tim Ambasade Italije će uraditi Operativni plan implementacije koji treba da odobri nadležno ministarstvo u Vladi Italije u Rimu, nakon čega će početi sa realizacijom. Projekat obuhvata pomoć za 83 vlasnice biznisa nastradalih u majskim poplavama i klizištima i poljoprivrednike koji su imali štete a koje su kao takve evidentirane kod nadležne općinske službe. Kroz programe pomoći mogu se kupiti: oprema, životinje, sjemenski materijal, i slično, s tim da nema donacija u novcu niti za sanacije kuća i pomoćnih objekata.