• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.01.2015

Potpisani mikro-kapitalni ugovori sa organizacijma civilnog društva u okviru LOD IV projekta

U okviru projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV danas su u Općini Maglaj potpisani mikro-kapitalni ugovori sa organizacijama civilnog društva za provedbu aktivnosti na teritoriji općine Maglaj.

Organizacije koje su potpisale ugovore su:

1. Udruženje „Oaza mira“ Maglaj – sa Projektom „Sportske rekreacije za sve nacije i generacije“, odobreni iznos za finansiranje 19.859,00 KM
2. Udruženje „EKO – Maglaj“ Maglaj – sa Projektom „Mi to možemo“, odobreni iznos za finansiranje 19.660,00 KM
3. Udruženje NK „Natron“ Maglaj – sa Projektom „Sportski sadržaji za djecu i mlade – izbjegavanje svakodnevnice“, odobreni iznos za finansiranje 19.999,50 KM
4. Udruženje „Centar MAG“ Maglaj – sa projektom „Vlastiti biznis karta za sigurnu budućnost“, odobreni iznos za finansiranje 14.775,00 KM

Planirani rok trajanja navedenih projekata je do deset mjeseci i očekuje se da će svi projekti biti završeni do kraja oktobra 2015. godine.

Općina Maglaj je u julu ove godine direktnim putem odabrana da učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave (JLS) u okviru LOD IV projekta.