• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.12.2016

OBAVJEŠTENJE: JAVNA RASPRAVA

Ovim putem obavještavamo da će se u skladu sa članom 11. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva ( „Sl. novine FBIH“, broj: 88/12 ), održati Javna rasprava o Nacrtu Odluke o zaštiti sliva bušenog bunara EB-2 Kosova, općina Maglaj lokalitet Gornja Kosova, dana 28.12.2016. godine ( srijeda ) u 13,00 sati u SALI DRUŠTVENOG DOMA U MZ KOSOVA.

Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj od Mjesne zajednice Kosova zaprimila je zahtjev za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vodovoda za naselje Gornja Kosova, sa kojeg se vodom snabdijevaju građani dijela ove MZ.

Uz zahtjev je priložen Projekat "Sanitarno zaštitnih zona bušenog bunara EB-2 na lokalitetu MZ Kosova" u svrhu donošenja Odluke o zonama sanitarne zaštite. U navedenom Projektu su obilježene i opisane zone sanitarne zaštite, a iste ne prelaze utvrđene granice zaštitnih zona, u skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva ( „Sl.novine FBIH“ , broj: 88/12 ) koje se koriste ili planiraju da se koriste za piće.

Više informacija u prilogu:

-Download
-Download
-Download
-Download