POVRATAK NAZAD


Predstavnici JP Elektroprivreda BIH i JP Elektroprivreda HZHB na sastanku sa Općinskim načelnikom
Datum: 18.05.2017.

U organizaciji Općinskog načelnika Mirsada Mahmutagića održan je sastanak sa predstavnicima JP Elektroprivreda BIH i JP Elektroprivreda HZHB. Sastanak je organizovan s ciljem rješavanja kvaliteta napajanja električnom energijom na novošeherskom području. Dogovoreno je da će obje distribucije u narednom periodu raditi na poboljšanju kvaliteta napajanja električnom energijom kao i na povećanju kapaciteta elektroenergetske mreže na tom podrucju.

Sa predstavnicima Elektroprivrede BIH je dogovoreno da u skorije vrijeme završe izgradnju novih elektroenergetskih objekata i trafostanica u Čobama, Kopicama i gornjoj mahali u Šeheru, a nakon toga i u Domislici o čemu je Općinski načelnik govorio na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća. Završetkom ovih elektroenergetskih objekata omogućit će se znatno kvalitetnije napajanje električnom energijom ovih krajeva, kao i kraća, beznaponska stanja u odnosu na dosadašnje stanje.

Uskoro ide i izgradnja elektroenergetske mreže i trafostanice na lokalitetu Josipovića u Donjem Rakovcu.